یکتا
ابر روان کننده
ن : یکتا ت : دو شنبه 12 مهر 1400 ز : 8:1 | +

ابر روان کننده بتن می تواند حجم زیادی بتن را به رواحتی روان کند، مقدار مصرف ابر روان کننده بتن بسیار کم ولی تاثیر گذاری آن در روان شدن بتن بسیار زیاد است. ابر روان کننده پایه کربوکسیلات به سختن شدن بتن و همچنین افزایش مقاومت آن در برابر فرسایش کمک می کند. more hints